Search For A Quest

 

Introduction

Anställningsintervju? CC Flickr, Mike Licht
Anställningsintervju? CC Flickr, Mike Licht

En arbetsgivare kallar ofta till intervjuer när de vill anställa någon. Under intervjun kommer arbetsgivaren att försöka se dina styrkor och svagheter, utvärdera din kompetens, erfarenhet och andra förmågor. Arbetsgivaren kommer att försöka avgöra vad du har för inställning till arbetet, din lämplighet, din motivation och mognad.

En intervju kan verka utmanande och spännande, men ibland svår och lite skrämmande. Intervjun är främst till för att arbetsgivaren ska få en så bra bild av dig som möjligt, för att se om du är den de letar efter. Vissa arbetsgivare är bra på detta, andra är mindre vana vid att göra intervjuer. Samspelet mellan dig och intervjuaren är viktigt för att du lyckas i en intervju. Därför hittar du här massor med tips på hur du kan förbereda dig.

Förberedelser är nyckeln till en lyckad intervju. Många företag är förvånade över hur många sökande som kommer oförberedda och med bara en vag aning om vad de ska säga. Men det kommer inte att hända dig!

Task

Jobba tillsammans! CC Flickr, Peter Komposch
Jobba tillsammans! CC Flickr, Peter Komposch

Du och en eller två kamrater från klassen ska arbeta tillsammans för att förbereda er för den bästa anställningsintervjun någonsin. Genom att gå igenom alla övningar, videor och länkar, kommer ingen i mänsklighetens historia någonsin har varit bättre förberedd för en anställningsintervju än du!

Den viktigaste delen är att lära känna dig själv. Vilka är dina styrkor och svagheter? Hur kan du spela på dina starka sidor och förbättra på vad du är inte så bra på? Kom ihåg att detta bara har att göra med bra/dåligt i den specifika situationen, det vill säga intervjun. Du vill verkligen framstå som en person arbetsgivaren vill anställa!

Var sanningsenliga och rättvisa mot varandra. Applåderar förbättringar, men hoppas inte på det omöjliga. Och kom ihåg att alla egenskaper har en uppsida. En riktigt blyg person kan vara otroligt bra på att göra något som är helt rätt för honom/henne.

Process

Innan intervjun:

 • Vad ska jag ha på mig? Ta en titt på Övning 1 och kom överens eller var oense!
 • Förbered dig! Skriv svar på alla frågor i Övning 2. Diskutera dina svar – är det något som låter vagt, oklart eller kan besvaras på ett bättre sätt?
 • Varning! De vanligaste misstagen kommer att behandlas i Övning 3. Diskutera – vilken är den största "synden"? Vad skulle du själv reagera mest negativt på?

Intervjun

Om ni arbetar i par, turas om att intervjua varandra. Om ni är tre, kommer den tredje personen att fungera som observatör, och göra anteckningar. Byt roller, så alla tre får göra alla olika moment.

Som intervjuare, bestäm vilket företag du representerar, och ta reda på så mycket du bara kan om det i – säg – två timmar (detta kan vara mer eller mindre beroende på hur mycket tid du har). Berätta inte för den som söker jobb vilket företag det är – han eller hon kommer att vara upptagen att ta reda på så mycket som möjligt om företaget som du snart ska söka jobb på.

Ge sedan den som söker jobb 30–40 minuter för att snabbt lära sig så mycket som möjligt om företaget. Du, arbetsgivaren, kommer naturligtvis att veta mer, och du kommer förhoppningsvis att kunna svara på frågor du får eller åtminstone kunna avgöra om det en bra fråga att ställa eller inte.

När tiden är slut, börjar intervjun.

Se till att du filma det hela. Kameran på mobilen duger alldeles utmärkt. Alla tycker att det är en absolut fasa att se sig själv på skärmen, men – och det är det här som är viktigt – det kommer att hjälpa dig att förbättra dig enormt.

Sedan är det dags att byta roller – den arbetssökande kommer nu vara arbetsgivare.

För att förbereda dig för själva intervjun, kolla in ABC för att lyckas. Den här sammanfattningen kan (ska!) du också läsa senare, innan du går till en riktig intervju.

Learning Objectives

Learning outcomes

 • Förstå de viktigaste beteenden – dina och andas – under en anställningsintervju.
 • Förstå hur samspelet under en intervju fungerar, och hur du framstår som en bra person att anställa.

Knowledge acquired

 • Känna till koncept som klädsel, intervjuteknik och sociala färdigheter.
 • Hur du gör en bra och rättvisande presentation av dig själv.
 • Till viss del förstå hur du framstår i någon annans ögon.

Skills acquired

 • Presentationsfärdigheter.
 • Intervjuteknik.
 • Kritiskt tänkande.

Competences acquired

 • Förmåga att bli en aktiv arbetssökande.
 • Förbättrad förmåga att arbeta i grupp.
 • Förmåga att se olika perspektiv.
 • Förmåga att ge och ta goda råd.

 

Conclusion

Det här är toppen!

Du har nu gjort allt du kan för att förbereda dig för den perfekta anställningsintervjun. Grattis!

Och om du inte får det första jobbet du söker, deppa inte ihop. Nästa gång kommer det att gå ännu bättre!