Search For A Quest

 

Introduction


Mitä historia on? Miten museot liittyvät historian opiskeluun? Miksi museoon on tuotu juuri nämä esineet? Mistä ne ovat tulleet? Miten ne liittyvät oman paikkakuntani historiaan? Miten ne liittyvät minuun?

Task


4.lk:n – 5.lk:n oppilaat pääsevät aloittamaan historian opiskelun museovierailulla, jossa tutustutaan paikalliseen museotupaan ja museoalueen historiallisiin rakennuksiin. Oppilaiden oppimistehtävänä on ymmärtää ja tutustua paikallishistoriaan ja arvostamaan rakennusten, maatalouskulttuurin, työvälineiden ja käsitöiden kautta omia juuriaan. Yhteiskunnan ja kulttuurin kehityksen havainnointi konkreettisten artefaktojen avulla havainnollistaa ja auttaa oppilaita ymmärtämään muutosta.

Process

1. Oppilaat tutustuvat opettajan tai oppaan avulla museotuvan alueeseen.


2. Kierroksen jälkeen oppilaat jaetaan 3 hengen ryhmiin ja jokaiselle ryhmälle jaetaan Ipadit.


3. Oppilaat etsivät ryhmää kiinnostavan esineen. Oppilaiden on tarkoitus Ipadeille tehdä pieni lyhyt uutinen, johon käytetään iMovie-ohjelmaa. Oppilaat valitsevat kuvaajan, haastateltavan ja haastattelijan.


4. Ryhmän tavoitteena on tehdä uutinen, jossa oppilaat keksivät tarinan yhden museoesineen ympärille. Haastattelija esittää toimittajana kysymyksiä haastateltavalle, joka on tuonut tämän kyseisen esineen museoon ja kertoo tämän tarinan, mistä se on, miksi se on tuotu museoon yms. Oppilailla ei ole välttämättä oikeita vastauksia, vaan tarkoituksena on saada oppilaiden ajatukset tarinoihin esineisin taakse ja merkityksiin.


5. Tehdyt uutiset katsotaan yhdessä oppilaiden kanssa koululla ja samalla selvitetään esineiden oikea tarkoitustapa ja historia opettajan ja internetin avulla.

Learning Objectives

Learning outcomes

  • Kiinnostua ja oppia omasta paikallishistoriasta

Knowledge acquired

  • Paikallishistoria
  • Suomen historia
  • Käsityökulttuurit
  • Historian ja nykyajan yhteys

Skills acquired

  • Yhteistyö ja vuorovaikutus
  • iMovien käyttö iPadilla

Competences acquired

 

Conclusion

Paikallishistorian avulla on hyvä aloittaa historian opiskelu, johon voi yhdistää useita oppiaineita historian lisäksi. Käsityö, kuvataide, äidinkieli ja maantieto ovat oivia lähestymistapoja. Paikallishistorian avulla oppilaan on helppo sijoittaa itsensä osaksi historiaa ja pohtia miten juuret yltävät häneen. Ihmettely, keskustelu ja oman mielikuvituksen käyttäminen lisää historian tutkimisen mielenkiintoa ja konkreettisten asioiden oppimista.

RESOURCES